#2938 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
با توجه به وجود تفاوت هایی در آیین نامه دفاع از تز دکتری در برخی از دانشگاه ها، توصیه به طرح موضوع با معاونت پژوهشی دانشگاه محل تحصیلتان میشود.

درصورتیکه دانشگاه محل تحصیلتان شرط مقاله ISI را برای دفاع از تز دکتری داشته باشد، ژورنال مذکور فاقد این شرط و ضریب تاثیر مورد ادعای وبسایت مذکور غیرصحیح است/