#2957 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

عاطفه : … برای مصاحبه ی دکتری سراسری یا آزاد رشته ی حقوق مفید است؟

 

سلام
حقوق؟!؟! حوزه تخصصی ژورنال مذکور مربوط به "محیط زیست" است.

ژورنال مذکور فاقد ضریب تاثیر و در نمایه تراز اولی قرار ندارد.

طریقه آشنایی شما با این ژورنال چگونه بوده