ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟ پاسخ به : تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟

#2975 پاسخ
avatar
رفیع

با سلام
سوالی از خدمتتون داشتم
آیا اگر مجله ای نسخه Print آن ISI باشد ممکن است نسخه آنلاین آن ISI نباشد؟
در این صورت اگر مقاله ای برای آن مجله بفرستیم، مشمول کدامیک می شود؟