#2996 پاسخ
avatar
مصطفی مهران زاده

سلام :آیا ژورنالJournal of History Culture and Art Research با شمارهISSN: 2147-0626
1- مورد تایید وزارت علوم ودانشگاه آزاد اسلامی است ؟
2- دارای ایمپکت فاکتور است؟
3- ایمپکت فاکتور گلوبال یعنی چه ؟

با تشکر