#3008 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

رضا: … باتوجه به خصومتی که بااایران دارند آیاآنراچاپ میکنند؟ …

متاسفانه در چندسال اخیر شاهد مواردی از این دست و شدت گرفتن آن بوده ایم. با این حال به معنای مطلق بودن عدم امکان چاپ در ژورنال های JCR نیست.

مصطفی مهران زاده : آیا ISSN: 2147-0626 مورد تایید وزارت علوم ودانشگاه آزاد اسلامی است؟ دارای ایمپکت فاکتور است؟ …

با جستجوی شناسه ISSN در صفحه اصلی، میتوانید آخرین وضعیت آن را مشاهده نمایید.