ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها آزمون دکتری تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری پاسخ به : تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری

#3016 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

حجت : … ایا امتیازی برای مصاحبه دکتری داره یا خیر؟…

با شرط عدم حضور در لیست سیاه ، متناسب با اعتبار ژورنال امتیاز تعلق خواهد گرفت

حجت: چطور بفهمیم ژورنالی رایگانه یا پولی؟

مطالعه وبسایت ژورنال