#3031 پاسخ
avatar
ریحانه

وب سایت:www.palmajournal[dot]org/
لینک پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: mjl.isc.gov[dot]ir/Searchresult.aspx l
با سلام آیا این مجله با لینک بالا دارای اعتبار است ؟ برای گرفتن 2 نمره مقاله پایان نامه مورد نیاز است