#3039 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

مجددا توصیه به انتخاب ژورنال های معتبر و با کیفیت تر میشود
ژورنال هندیایی helix فاقد ضریب تاثیر ، open-access با هزینه 350 دلار. تنوع موضوعی مقالات تحت پوشش (از مهندسی برق تا جامعه شناسی و..). تعدد جالب توجه نویسندگان ایرانی مقالات آن به نحوی که میتوان شماره های اخیر آن را بعنوان یک ژورنال ایرانی معرفی کرد!

درخصوص نمایه ESCI نیز پیش تر بحث شد.