#3050 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

همانطور که توضیح داده شد، وبسایت این ژورنال (palmajournal[dot]org) نیازمند استعلام دقیق تری است. شناسه ISSN معرفی شده توسط این وبسایت (ISSN online: 1548-9X12) نمیتواند صحیح باشد.