#3060 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

مطابق بررسی صورت گرفته:

1)  شناسه ISSN اعلام شده توسط وبسایت مذکور نمیتواند صحیح باشد

2) عدم حضور در نمایه فعلی ISC (آخرین شمارگان ثبت شده متعلق به سال 2011 است)

3) دو عضو ادعا شده توسط وبسایت مذکور (Palma Journal) در هیئت تحریریه و داوری : "Dr. Tanos.G.Hage" و "Dr. Guita G. Hourani" با این ژورنال همکاری نداشته و ارتباط این سایت نیز با دانشگاه  Notre Dame  تکذیب شده است.

4) دامنه وبسایت ژورنال مذکور در سال 2016 ثبت شده است

5) تنوع وسیع و عدم تطابق حوزه تخصصی پذیرش مقالات توسط وبسایت مذکور (از Engineering تا History و Mosquito Research ) با چند شماره ثبت شده در ISC (علوم انسانی)

6) کثرت قابل توجه نویسندگان ایرانی مقالات