#3073 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

احمد: … سایت شما جستجو میکنم، میگه در SJR یافت نشد، چرا؟ …

 

سلام
وبسایت ضریب تاثیر درصورت حضور ژورنال در نمایه Scopus ، مقدار ضریب SJR آن را به نمایش میگذارد. پوشش دهی ژورنال Indian Journal of Science and Technology توسط scopus درحال حاضر لغو شده است