#3088 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
فاقد ضریب تاثیر و در نمایه های تراز اول قرار ندارد. قویا توصیه به انتخاب ژورنال های بسیار معتبرتر میشود. تعاریف مربوط به ژورنال های ISI و… را میتوانید در انجمن مطالعه کنید.