#3129 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
برخلاف ادعای ژورنال هندیایی International Journal of Engineering and Applied Sciences ، این ژورنال فاقد ضریب تاثیر است (درخصوص ضرائب جعلی پیش تر بحث شد). در هیچ نمایه تراز اولی نیز قرار نداشته و مدت زمان فوق سریع داوری آن (2 تا 4 روز!!) جالب توجه است. عموم نویسندگان مقالات این ژورنال را هند، ایران، مصر،نیجریه تشکیل میدهد. قویا توصیه به انتخاب ژورنال های معتبر میشود.درخصوص امکان دفاع به علت تفاوت آیین نامه برخی دانشگاه ها، با معاونت پژوهشی دانشگاه خود طرح موضوع کنید.