ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر اعتبار ضرائب GIF ، PIF ، SIF ، UIF ؟ پاسخ به : اعتبار ضرائب GIF ، PIF ، SIF ، UIF ؟

#3132 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

شاخص های متعددی جهت ارزیابی کیفی ژورنال ها توسط موسسات رسمی و غیررسمی ارائه شده اند ، من جمله SIF ، GIF ، UIF و… اما توجه داشته باشید که ضریب تاثیر معرفی شده توسط موسسه تامسون رویترز IF بعنوان شاخص معتبر و معروف ارزیابی ژورنال های ISI از گذشته تا کنون شناخته شده است.

متاسفانه این سری شاخص های نامعتبر و جعلی موجب سوء استفاده های فراوان از نویسندگان مقالات می شود.