#3135 پاسخ
avatar
محمدیان

جناب مدیر!!
لطفا در نظر داشته باشید که اگر تمایل دارید صرفا مجلاتی که خودتون در موسسات خودتون کار میکنید را مثبت و بقیه ی مجلات را جعلی نشان دهید بدون هیچ دلیل منظقی کارتون غیراخلاقی هست لذا لطفا این پیام آخرتان را حذف کنید در غیر اینصورت برای شما و خانواده تان سخت تمام می شود چون 2 مقاله در این مجله داریم و اگر دانشگاه به این حرف دروغ شما ارجاع کند و مراحل ارتقای علمی بنده را زیر سوال ببرد با اینکه شما کاملا هویتتان و سابقه ی علمی و ارتباط تان با بعضی از موسسات چاپ مقاله مشخص است زندگی تان را به اتش می کشانم.
پس اگر دنبال دردسر نیستید این فروم را برادرانه حذف کنید.
امیدوارم بیشتر از این به دروغ پراکنی ادامه ندهید!