#3161 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام فاقد ضریب تاثیر و در نمایه های تراز اول قرار ندارد. برخلاف ادعای وبسایت مذکور نیز از نمایه ISC خارج شده است.