#3164 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
همانطور که در صفحه اصلی سایت نیز تذکر داده شد، توصیه به بررسی هر دو شناسه p/e-issn میشود.

ژورنال مدنظر شما (International Journal of Environmental Research and Public Health) به علاوه حضور در نمایه های Scopus و MedLine ، جزو مجلات معتبر JCR دارای ضریب تاثیر میباشد. ISSN 1660-4601