#3172 پاسخ
avatar
ZNG

سپاسگزارم از پاسخگویی شما

2 سوال هم داشتم؛
1) باتجه بررسی که انجام دادم 1600 فرانک سوییس متوجه شدم؟ امکانش هست نظارت بفرمایین درست متوجه شدم یا خیر؟ (6400000 تومان)؟ این مبلغ را پس از اکسپت شدن باید پرداخت کنیم؟

2) آیا هزینه داشتن چاپ مقاله در این ژورنال باعث بی ارزش شدن این ژورنال نشده است؟ چون طبق صحبت ها در سایر مبحث ها بیان شده بود که ژورنال های پولی بی ارزش هستند!