#3182 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

ZNG : …ا 1600 فرانک سوییس متوجه شدم؟ … این مبلغ را پس از اکسپت شدن باید پرداخت کنیم؟

 

1) صحیح است. هزینه را پس از اتمام فرآیند داوری و در صورت اکسپت شدن پرداخت خواهید کرد.

 

ZNG: … ژورنال های پولی بی ارزش هستند! …


2) مطمئنا خیر ، صرف open-access بودن یک ژورنال دلیل بر کم اعتباری آن نیست.