#3184 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

Kinetics : در مصاحبه دکتری پوین منفی بحساب میاد؟

امتیاز منفی ندارد.

Kinetics : مجله توی این لینک آی اف دارد ….

درخصوص ضرائب نامعتبر و جعلی پیش تر بحث شد.