#3196 پاسخ
avatar
فرهاد آقاجانلو

با سلام و احترام،
لطفا اعتبار مجله ذیل را از نظر وزارت علوم و درجه اعتبار آن در لیست مجلات بین المللی بررسی فرموده و به اینجانب اعلام فرمایید
با تشکر

International Journal of Pharmaceutical Research and Allied Sciences