#3238 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

به جهت وجود برخی تفاوت ها در دستورالعمل دانشگاه ها در نحوه ارزیابی و شرایط مقالات برای دفاع از تز دکتری ، توصیه به طرح موضوع با معاونت پژوهشی دانشگاه خودتان میشود. لیکن ژورنال مذکور فاقد ضریب تاثیر است. درخصوص نمایه ESCI پیش تر بحث شد/