#3240 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
خیر، در لیست سیاه قرار ندارد. توصیه میشود جهت بررسی آخرین وضعیت ژورنال شناسه ISSN را در صفحه اصلی وبسایت ضریب تاثیر جستجو کنید.