#3253 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

هر تاپیک فقط به یک ژورنال اختصاص داده میشود.
ژورنال "Polish Journal of Management Studies" متعلق به دانشگاه لهستانی "Czestochowa University of Technology" فاقد ضریب تاثیر، حضور در نمایه Scopus با درجه کیفی Q3 و نمایه ESCI. و تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده، لیکن توصیه ما به انتخاب ژورنال های معتبرتر است.