ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها آزمون دکتری تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری پاسخ به : تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری

#3264 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

مظاهری: .. چون هزینه پرداخت دو مقاله در مجلات خارجی را ندارم ..

با سلام پرداخت هزینه برای چاپ مقاله منوط به open-access بودن ژورنال است، چرا برای سایر مجلات (رایگان) اقدام نمیکنید.

 

مظاهری: … مجلات علمی پژوهشی…در رزومه دکترا تاثیر زیادی دارد اگر ای اس ای نباشد؟

متناسب با نمایه های پوشش دهنده ،ولذا با رعایت معیارها داشتن مقاله علمی-پژوهشی مفید و دارای امتیاز هم در مصاحبه دکتری و هم دفاع از رساله دکتری است.

 

مظاهری: ..مدت یکسال است در مجله ای اس ای داخلی و معتبر مقاله فرستاده ام…درست است بعد از این مدت انصراف داده…

این مسئله نیاز به بررسی شرایط ژورنال و مقاله شما دارد. توصیه میشود با اساتید خود و دیگر نویسندگانی که موفق به چاپ مقاله در این ژورنال شده اند مشورت کنید.