#3302 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

زهرا پورحبیب: … از روی سایت scimagojr چگونه ایمپکت را پیدا میکنند؟ ..

 

سایت scimagojr ادعای ارائه ضریب تاثیر را ندارد. توضیح مندرج برای نمودار Citations per document در بازه زمانی دو ساله ، اشاره به تطابق با همان فرمولی است که تامسون رویترز برای محاسبه IF استفاده میکند. با توجه به این نکته که محاسبه IF بستگی به شمارش cite های متعلق به ژورنال های تحت پوشش همان نمایه دارد، مطمئنا مقادیر بدست آمده برای نمایه های Scopus و JCR نمیتواند یکسان باشد.