#3304 پاسخ
avatar
آرین

سلام عزیزان

بتازگی برخی افراد و شرکت ها اقدام به اخذ پذیرش از این ژورنال کرده و مبلغی جهت چاپ دریافت کرده اند. باید بدانید که این ژورنال هیچ هزینه چاپی ندارد و به هیچ وجه "نامه پذیرش" صادر نمی کند.

می توانید نوت نوشته شده در سایت را هم مشاهده کنید که به همین خاطر بر روی سایت قرار گرفته است:

NOTE:
The Journal doesn't issue certifications concerning the accepted papers

http://www.international-review[dot]com/en/home

موفق باشید