#3312 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال مذکور هنوز فاقد شناسه ISSN و در هیچ نمایه ای قرار ندارد. ضمن آنکه برخی دیگر از ژورنال های متعلق به همین ناشر (iaiest) در لیست سیاه معرفی شده اند. ولذا توصیه اکید به انتخاب مجلات معتبر میشود.