#3344 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

مجلات علمی-پژوهشی متعلق به دانشگاه "شهید بهشتی" (ISSN: 1735-1324) ، "دانشگاه مازندران" (ISSN: 2008-5389) و "پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی" (ISSN: 2322-164X) پیشنهاد میشود. ضمنا در زمینه شما مجله ISI داخلی یافت نشد/