#3356 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
پوزش بابت تاخیر در پاسخ
علیرغم وجود برخی نواقص در وبسایت ژورنال مذکور، هایجک بنظر نمیرسد. فاقد ضریب تاثیر و حضور در نمایه Scopus با درجه کیفی Q4