#3372 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

ژورنال "The Babbler" با شناسه "p-ISSN:1012-2974" فاقد ضریب تاثیر، با موضوعیت مطالعه پرندگان (جانورشناسی) ، متعلق به انجمن "Botswana Bird Club" کشور افریقایی Botswana میباشد. به همین دلیل نیز این ژورنال در نمایه Zoological Record قرار دارد. این ژورنال نسخه الکترونیکی نداشته و فقط بصورت چاپی عرضه میشود.

وبسایت اصلی این ژورنال: http://www.birdlifebotswana.org[dot]bw/publications.html

وبسایت جعل شده: http://babpublication[dot]de/babblerjournal

بدیهی است که ادعای چاپ مقالات در زمینه های مهندسی و حقوق توسط وبسایت جعل شده فاقد اعتبار بوده و مشاهده حضور متعدد نویسندگان ایرانی در این وبسایت جعلی ناراحت کننده است.

نمایی از جلد ژورنال اصلی: