#3386 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

فاطیما: … کدوم یکی از این مجلات اکسپت ای اس ای و ای اف دار واقعی دارن؟ …

 

شناسه ISSN هر یک از ژورنال های مدنظر خود را از طریق صفحه اصلی وبسایت ضریب تاثیر جستجو کنید. درصورت حضور در نمایه JCR ، دارای ضریب تاثیرند.