#3394 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
فاقد ضریب تاثیر و پوشش دهی آن توسط نمایه Scopus لغو شده است. درجه کیفی آن Q4 بوده و برخی دیگر از ژورنال های همین ناشر در لیست سیاه قرار دارند.