#3401 پاسخ
avatar
مهدی

من با وزارت علوم تماس گرفتم…
گفتن توی لیست سیاه وزارت علوم نیست و مشکلی نداره
فقط گفتند که اعتبار 6 ماهه داره … و باز مجددا باید اعتبار سنجی بشه
(ینی در حال حاضر اعتبار داره)