#3428 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

وحید: … فاقد ضریب تاثیر بودن ژورنال به معنی این است که هیچ اعتبار علمی ندارد؟ …

 

با سلام
به معنای عدم اعتبار ISI است