#3438 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
“European Financial Management” ، ضمن حضور در نمایه Scopus با درجه کیفی Q1 ، ژورنال معتبر ISI دارای ضریب تاثیر میباشد. open-access کردن مقاله در این ژورنال یک آپشن است ( پرداخت هزینه ضروری نیست)