#3456 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

ضمن تشکر از پست جناب عبدی


به درخواست کاربران وبسایت ضریب تاثیر در رابطه با ارزیابی وبسایت ژورنال "The Journal of CINCLUS" ، بررسی و مکاتبات لازم انجام شد و نتیجه هایجک و جعلی بودن وبسایت مذکوراست.
موضوع تخصصی ژورنال "Cinclus" مطالعه پرندگان (به همین دلیل در نمایه Zoological Record قرار دارد) و متعلق به انتشارات Herdecke-Hagen میباشد. این ژورنال نسخه الکترونیکی نداشته و همین امر فرصت ایجاد وبسایت جعلی را ایجاد نمود.

 

آدرس وبسایت جعلی : http://www.journal-cinclus[dot]com

مشاهده مشخصات ژورنال : http://www.juser.fz-juelich[dot]de/record/272277

 

ضمن آنکه پیرو مکاتبات و استعلام انجام شده، برخلاف ادعای وبسایت مذکور ، ارتباط با دانشگاه University of Chicago Law School و ChicagoBooth نیز تکذیب میگردد.