#3508 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

داود رحیمی : … نسخه چاپی آن از منظر ای اس سی معتبر است ولی نسخه آنلاین آن نه! لطفا در این خصوص راهنمایی فرمایید. …

 

تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟