#3526 پاسخ
avatar
محمد گلمکانی

سلام،
ژورنال های تخصصی در حوزه دانش معماری را می توانید از این لینک زیر پیدا کنید. می توایند کیفیت ها ژورنال ها را بر اساس مقاله ای که می خواهید نشر کنید انتخاب کنید. زمینه هر مجله را بخوانید و مرتبط با زمینه و هدف هر مجله می توایند مقاله را نشر دهید. در ارتباط با هزینه معمولا ژورنال ها چه با اعتبار و چه بی اعتبار حداقل برای چاپ یک مقدار هزینه می گیرند شما می توانید در مکاتبتات به مشکلات کشور ایران اشاره کنید و محدودیت در انتقال پول…شاید بتوانید داوران و سردبیر را مجاب کنید که هزینه ای پرداخت نکنید. http://www.scimagojr[dot]com/journalrank.php?category=2216