#3534 پاسخ
avatar
علی جوادی

سلام.دانشگاه محل تحصیل اینجانب اعلام کرده است که برای چاپ مقاله رساله دکتری دررشته معماری جهت دفاع پایان نامه حتما نام ژورنال بایددرفهرست jcr ویا درتامسون رویترزوجودداشته باشد.ازکدام سایت میتوان فهمیدکه ژورنال فوق درتامسون رویترزنمایه است؟