#3543 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال مالزیایی “Journal of Mechanical Engineering” فاقد ضریب تاثیر است. ژورنال مذکور ضمن حضور در نمایه ISC ، در نمایه Scopus با درجه کیفی Q4 و h-index با مقدار 3 قرار دارد.