ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر معنای نشریات یغماگر (Predatory journals) چیست؟ پاسخ به : معنای نشریات یغماگر (Predatory journals) چیست؟

#3547 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

"Who's Afraid of Peer Review?"

 

عنوان مقاله ای است که توسط Dr.John Bohannon در اکتبر سال 2013 در نشریه Science به گزارش آزمایش جالب خود با هدف بررسی کیفی فرآیند داوری در مجلات دسترسی آزاد پولی (fee-charging open-access journals) (مشکوک به predatory journals) پرداخت.

وی یک مقاله کاملا غلط و ساختگی را با اسامی نویسندگانی جعلی به 304 ژورنال ارسال میکند. غلط بودن مطالب مقاله به نحوی بود که میبایست بلافاصله توسط editor و داوران ریجکت شود.

اما در کمال تعجب توسط 157 مجله (معادل با 60درصد از مجموع ۲۵۵ مجله‌ای که تا پایان آزمایش وی در مورد مقاله تصمیم ‌گیری کردند) بدون کمترین دقت در داوری پذیرفته میشود و هیچ نشانی از انجام داوری وجود نداشت.

از نکات قابل توجه این گزارش تحلیل مکان جغرافیایی مجلات و معرفی کشور هند بعنوان رتبه اول حائز چنین مجلات است (بیش از 90 درصد مجلات هدف درهند، مقاله مذکور را بلافاصله پذیرفتند)

دانلود مقاله : Who's Afraid of Peer Review