#3552 پاسخ
avatar
محمد ایرانشاهی

مجله بسیار سختگیر و در اسکوپ پزشکی هست. مقاله مارو با اینگه در حوزه ی پزشکی بود و مقاله خوبی هم بود انصافا به نظر خودمون ریجکت کرد. پس اگه مقالتون در اسکوپ پزشکی نیست و یا کوچکترین نقطه ضعفی وقتتونو تلف نکنید شک نکنید بدون برو برگرد ریجکته .