#3588 پاسخ
avatar
حسینیان

سلام
به منم یکی از موسسات میدان انقلاب این مجله را معرفی کرد و بابت دریافت فقط پذیرش 850.000 تومان هزینه خواست! به استادم که گفتم گفت این مجله اصلا معتبر نیست و در اولین بلک لیست اسمش خواهد آمد و اسمش را برای بلک لیست جدید رد کرده اند.