#3589 پاسخ
avatar
سلطانیان

با سلام به مدیریت سایت وزین شما
این مجله متاسفانه برخی موسسات با گرفتن هزینه های هنگفت فقط پذیرش می دهند و چاپ را به آینده ی نامعلوم منتقل می کنند.

اساتید عزیز و دانشجویان
این مجله تا کمتر از یک ماه دیگر در بلک لیست وزارت علوم و دانشگاه آزاد خواهد بود لذا توصیه ی اکید میکنیم که از چاپ مقاله در آن برحذر باشید.
با تشکر