#3610 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
از حیث اعتبار همانند سایر ژورنال های IEEE دارای رنک در JCR ، ارزیابی بیان شده توسط استادتان محتمل است.
اما با توجه به آنکه در حال حاضر ژورنال مذکور فاقد ضریب تاثیر و در سایر نمایه های معتبر (نظیر Scopus) وارد نشده، نمیتوان بطور قطع برای سال آینده برای ورود به JCR سرمایه گذاری کرد.