#3612 پاسخ
avatar
حمیدرضا ایرانی

با سلام
پردیس فارابی در تاریخ 22 و 23 تیر مصاحبه های دکترای خود را انجام داد. من به همراه چند نفر از اساتید دیگر به صورت متمرکز آثار پژوهشی را بررسی می کردیم. از این مجله سه نوع نامه پذیرش مختلف مشاهده کردیم که برای برخی مقالات ضعیف پذیرش داده بود. حتی در یک تاریخ برای یک نفر برای دو مقاله پذیرش داده بود!!!
سایت مجله هم بسیار بی کیفیت بود. ما این مجله را فاقد ارزش ارزیابی کردیم و توصیه می کنم که مقاله به آن نفرستید.
موفق باشید