ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟ پاسخ به : تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟

#3625 پاسخ
avatar
امین

با سلام.
مجلاتی که به صورت انلاین و هاردکپی منتشر می شوند دارای دو شمار شبا هستند.وقتی استعلام می کنیم مشاهده میشه که شماره شبای هاردکپی توی اسکاپوس رونمایی شده ولی شماره شبای انلاین رونمایی نشده است، ایا این مجلات معتبر هستن.
به عنوان مثال
JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING SCIENCE
1451-4117 هاردکپی
1821-3197 انلاین