#3633 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
بنظر فقط تشابه نام است. ضمن آنکه "Premier Publishers" پیش تر در فهرست ناشران یغماگر (Predatory Publishers) گزارش شده است.