#3653 پاسخ
avatar
بابائی

با سلام با توجه به تحقیقات شما مبنی بر عدم ارتباط سایت مذکور با خود دانشگاه مربوطه و جعلی بودن سایت ، و با توجه به تایید شما مبنی بر اعتبار ژورنال Palma در نمایه ISC پس باید سایت اصلی مربوط به این دانشگاهه و ژورنال باشد…… ، لطفا واضح تر بفرمایید